‘Tis the season to be spooky

'Tis the season to be spooky